Diensten
Centrale dienstverleningen
Op locatie
Installatie
Opvolging en rapportering
Installatie
Een installatie bij IRS omvat meer dan louter het fysisch plaatsen en aansluiten van uw materiaal.

• Materiaal ter plaatse brengen
• Wegnemen van de bestaande apparatuur
• Aansluiten, opstarten en functioneel testen nieuwe apparatuur
• Het aanbrengen van gestructureerde bekabeling
• Meenemen van verpakkingsafval
• Het fatsoeneren van de bekabeling op de werkplek
• Labelling van uw hardware
• Vertrouwd maken van de eindgebruiker met de nieuwe apparatuur
• Het ecologisch vernietigen van recuperatiemateriaal
• Het bijwerken van de asset database na installatie
IRS bvba - Lodderstraat 8 - 2880 Bornem - T: +32 (0)3 450 85 85 - F: +32 (0)3 450 85 89 - E: info@irs-belgium.be