Diensten
Centrale dienstverleningen
Op locatie
Opvolging en rapportering
Rapportering
Rapportering
Vanuit de applicatie kunnen wij de nodige rapporten leveren aan
de klant. De opstelling van dit rapport wordt op voorhand en in
samenspraak met de klant geregeld. Standaard betreft dit de
openstaande en afgesloten tussenkomsten met het verbruik van
de wisselstukken.

Maar het is mogelijk om nog andere info te bekomen indien gewenst
(in optie). De rapporten kunnen dagelijks of wekelijks automatisch verzonden worden.
IRS bvba - Lodderstraat 8 - 2880 Bornem - T: +32 (0)3 450 85 85 - F: +32 (0)3 450 85 89 - E: info@irs-belgium.be